23 November 2008

Noter om Leverandører/Konsulenter fra "IT ledelse i praksis" (2000)

Mine noter fra læsningen i Asger Søndergård Olesens bog "IT ledelse i praksis" udgivet i 2000:

Emne: Leverandører/Konsulenter


Forhandling

Hvis IT chefen pressen prisen ved at udnytte hans magt position som kunde og det sker udover det som bør være en anstændig pris sætning for begge parter er det tegn på manglende respekt overfor leverandøren.

- Bestikkelse nedbryder integriteten

 

 

Udnytte konsulenter optimalt (s.192)

Optimal brug af konsulenter sker ved at danne teams af nogenlunde samme videns og kompetence niveau.

Fordele:

- kortere kommunikationsveje

- koordinering sker som et naturligt led i arbejdsprocessen

- ansvar bliver i højere grad et fælles anliggende

- *) konkurrence momentet mellem ekstern og interne medarbejdere vil animere alle til at yde deres bedste!

 

Overvåg konsulent projekter nøje!

Dette kan f.eks. Gøres ved at benytte klart definerede milestones.

 

 

Ansvar

Skal være et fælles anliggende, ellers bliver kræfterne brugt på at placere ansvar i stedet for at løse opgaverne optimalt.

 

Fralægger firmaet sig ansvaret efter der kommer konsulenter på så er projektet dømt til at gå galt.

Konsulenter har brug for et aktivt modspil, da de ikke har indgående kendskab til firmaets struktur, kultur og måske heller ikke til firmaets fagområde.

 

Fastholdelse af viden

Skal være en del af projektplanen og kan lægges inden milestones, helst skriftligt, således at virksomheden skal godkende overførslen af viden aktivt inden milestone er opnået. Ellers vil det i sidste ende blive nedprioriteret til fordel for andre opgaver og derved vil værdifuld viden gå tabt og medføre tab på sigt.

 

No comments: