23 November 2008

Noter om Beslutningsoplæg fra "IT ledelse i praksis" (2000)

Mine noter fra læsningen i Asger Søndergård Olesens bog "IT ledelse i praksis" udgivet i 2000:

Emne: Beslutningsoplæg


Møder 

Møder hvor flere afholder taler giver en bedre møde stemning end en mands foredrag.

 

Beslutningsoplæg (s.143)

Beslutningsoplæg bør holdes til et a4 ark. Alle kan nå at læse et a4 side før et møde. Skriv først et udkast, gå den igennem og fjern alt overflødigt. Hvis det er nødvendigt med detaljere problemstillinger som nogen i mål gruppen måske allerede kender kan dette vedhæftes som bilag.

 

Skriv objektivt! Eks.

… det vil give meget store besparelser…

… der vil kunne opnås besparelser...

mange afdelinger klager over …

… flere afdelinger klager over ...

Det er modtageren der skal vurdere om der er tale om "store" besparelser eller "mange" afdelinger.

 

Struktur i oplægget (s.145)

Indledning

Skitser forudgående proces

Belysning af sagen (Tænk / Indel emnerne / Sorter og prioriter emnerne i stikordsform / skriv sagen på baggrund af denne liste.) Skal beskrive nu og hvor man vil hen.

Evt. proces ved en godkendelse, i meget kort form, et par sætninger.

Forslag i kort punktform, gerne formuleret ned til ja/nej.

No comments: