23 November 2008

Noter om Leder rollen fra "IT ledelse i praksis" (2000)

Mine noter fra læsningen i Asger Søndergård Olesens bog "IT ledelse i praksis" udgivet i 2000:

Emne: Leder rollen


Ledertype/lederstil

Åbenhed - f.eks. Omkring eventuel utilfredshed med en medarbejders indsats, det skal formidles med det samme så vedkommende har chancen for at ændre forholdet.

Integritet er vigtigt for at etablere autoritet, man skal desuden være "hel" som person

Respekt

 

Feedback på opgaver / Ris og Ros

Ris og ros skal være en del af hverdagen, den skal komme prompte og på tomandshånd

Det skal være konkret og man skal tag sig tid.


Ved Ris

- Skal man sørge for at gøre fejlen til det centrale i samtalen og ikke personen.

- Efter påtalen skal medarbejderen bekræftes i at man værdsætter vedkommendes arbejde.

- Når fejlen er påtalt er den ude af verden!

 

Uddelegering

Man skal ikke detalje styre, men lad medarbejderen selv præge projekt løsningen.

Som leder skal man altid tag det samlede ansvar for løsningen og ved fejl behandle dette internt efterfølgende. Har medarbejderen gjort sit bedste og fejlet skal der drages erfaringer og ikke lægges en skyld.

 

Coaching

Eks. Hvis en medarbejder går i stå med en opgave og stiller et spørgsmål til lederen.

Formålet med Coachingen er at medarbejderen skal drives til selv at nå frem til svaret og dette selv om svaret for lederen måske er ligetil, på denne måde vil medarbejderne fremover selv kunne finde svaret på spørgsmålet via spørgerammen, f.eks.

- Hvilke løsninger har du overvejet?

- Hvordan overkommer man det problem?

- Hvem kunne du tænke dig at involvere?

Åbne spørgsmål som leder medarbejderen til at "tænke højt". Derved udvikler man medarbejderens egne evner og sparer tid ved at gøre medarbejderen mere selvstændig.

 

No comments: