23 November 2008

Noter om Projektmetode og dokumentation fra "IT ledelse i praksis" (2000)

Mine noter fra læsningen i Asger Søndergård Olesens bog "IT ledelse i praksis" udgivet i 2000:

Emne: Projektmetode og dokumentation


Projektmetode (s.149)

Skab et fælles overblik mellem opgave bestiller og IT.

Overblikket skal dække over Opgaver, Terminer, Detaljere diverse og evt. eksterne forhold.

 

Informer om ændring og problemer, ved større skal der holdes møde mellem interessenter og opgaver og terminer skal op til reevaluering.

 

Afslut projekterne

Huske at sørge for at lukke projekter formelt, f.eks. Med en slut evaluering hvor eventuel rest opgaver og deres status og estimat klarlægges og overføres til et opgave system. Dette indgår i tilbagemeldingen til bestiller.

 

Dokumentation af arbejdsgange

Det kan laves ved at lave et fuldt katalog over alle arbejdsgange og derefter udvælge de arbejdsgange som kræver yderligere beskrivelser. Det er vigtigt at listen gennemgås med f.eks. 3-6 måneders mellemrum og at der afsættes tid til det. Arbejdsgangsbeskrivelserne henviser blandt andet til dokumentationen på systemer og programmer.

 

Dokumentation af programmer(s.153)

Hvilke opgaver programmet løser?

Hvilke personer i organisationen benytter programmet?

Hvilke databasesystemer, programmeringssprog eller andet benyttes?

Beskrivelse af installationsdetaljerne, opsætningen og placering?

 

Kortfattet oversigt over programmets opbygning og funktioner (gerne i grafisk form)

Programmets struktur med relationer, tabeller, forespørgsler, kørsler…

 

Gør det til en regel at programmer skal dokumenteres før de kan tages i brug af slutbruger.

 

Drifts arbejdsgange

Skal altid indeholde Hvordan, Hvem og hvornår arbejdsgangen skal udføres. Hvem skal henvise til funktionen/stillingen i virksomheden og ikke person navnet.

 

Katastrofe arbejdsgange

Lav planer for brand, vandskader, netværk og server nedbrud, strømsvigt, tyveri, hærværk. En vigtig overvejelse i planerne er altid medarbejdernes sikkerhed.

 

Kontaktlister til nøgle personer

En samlet kontaktliste med partnere og konsulenter samt deres ekspertise områder, og alle deres kendte kontakt oplysninger.

No comments: