16 January 2007

Sisteron 2007 - Træning

Den 24. Marts tager jeg afsted til Alperne i Frankrig nærmere bestemt Sisteron. For at gøre mig fortrolig med området har jeg planer om at benytte Condor intensivt, der er lavet en bane som har området i en meget detaljeret model og det gør det yderst relevant at få nogle flyvetimer foran computeren inden man tager derned. Derved håber jeg at spare noget timers flyvning i dalen og hurtigere bevæge mig ind i Alperne, som jo er grunden til at jeg tager derned.

Jeg har fået hooket min PDA op til maskinen og har fået Provence med alle dets vendepunkter lagt ned på min Seeyou Mobil. Min første tur fandt jeg på http://condor.ephemeride.com/showtask/0/?id=96 (Condor Tasks Database) og startede fra St Crépin, jeg udvidede den så den sluttede i Sisteron, så jeg kunne lære området at kende fra Nord, så nu har jeg været forbi Gap og forbi den meget store sø deroppe, og jeg glæder virkelig meget til at få set området i virkeligheden, det må være et fantastiskt syn fra luften.

Min track lægger jeg ude på nettet i tilfælde af at jeg bliver vild og laver et Condor trænings "program" til Provence området. http://condor.ephemeride.com/besttimes/0/?id=96#

No comments: