28 February 2008

Lord of the Rings


ring2
Originally uploaded by andrew_starrs
Jeg faldt over en genial komposition på Flickr som helt sikkert kan inspirere andre.

No comments: