21 March 2006

Blog layout

Så kunne jeg ikke vente længere, jeg blev nødt til at bringe min blog ned på samme niveau som resten af siderne hvad angår design, så nu benyttes samme css og js rundt omkring på disse sider.

Så er der grundlag for at gøre noget ved det hele engang ved lejlighed.

No comments: