12 September 2005

mcbyte.dk

McByte har fået lavet sig en ny side efter at hans ellers ringe host cliche afslørede at deres backup af websites kun omfattede systemfiler. For at prøve noget nyt vælger jeg at kommentere på hans site igennem mit site

Style er helt fin, som der altid forventes af et Mcbyte projekt. Overskrifterne og farve valget gør sig rigtigt godt.

Navigation fungere også godt, det tog mig dog et ekstra kig at opdage at der kommer en sekundær menu til højre for hovedmenuen.

Datalogi rapporter har en fin disclaimer, men jeg tænkt på om der måske var en creativecommons licens der kunne bruges ?

URI struktur er det eneste sted jeg liige bliver nødt til at sætte en finger på, tiden er løbet fra “default.asp?id=1” og som det siges Cool URIs don’t change. Et forslag til en løsning er at benytte 404 fejl handleren på samme måde som Apache bruger url rewrite. Det kræver dog at udbyderen tillader dynamiske fejlsider.


404.php eksempel
Fra et projekt jeg lige har lavet, henter det man skriver efter slash og bruger som parameter til index siden som tager imod title parametret.

$title = ereg_replace(”^/”, “”, getenv(”REQUEST_URI”));
header(’HTTP/1.0 200 OK’);
header(”Location: index.php”
. ($title!=”"
? “?title=$title”
: “”));
?>

404.asp eksempel
I dette eksempel benytter jeg filsystemet til at validere om siden skal findes og til at angiv “id” til indholdsdataen. Vil man lave samme trick som overstående skal man have fat i Response.AddHeader for at tilføje parametre.Det stammer fra et projekt lavet i 2002.

‘/*******************************************/
‘ Title: Default and 404 page
‘ Author: jan.hebnes@gmail.com
‘ Date: 2002-04-26

‘ Purpose:
‘ By using this page as a 404 error handler we can build a
‘ very large site structur. The directory structure determines
‘ if the Content should be shown or the request actually was a 404 ..
‘/*******************************************/

Option Explicit

Dim szQuery, szHostName, szUrlName, szUrlPath, szMappedPath, bAccess, oFM

szQuery = Request.ServerVariables(”Query_String”)
szHostName = Request.ServerVariables(”SERVER_NAME”)
szUrlPath = mid(szQuery,inStr(szQuery,szHostName)+len(szHostName))
szMappedPath = “”
if len(szUrlPath) > 0 then
Set oFM = Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”
)
bAccess = oFM.FolderExists(Server.MapPath(szUrlPath) & “\”)
Set oFM = Nothing
end if
%>

if len(szUrlPath) > 0 and not bAccess then
‘ a regular 404 error
Response.write(”404 - Page not found”)
else
header
if len(szUrlPath) > 0 and bAccess then
content(szUrlPath)
else
content(”root”)
end if
footer
end if
%>

No comments: